Velnea Antibacterial tečni sapun 500ml

SKU
508578
Na stanju
165,99 RSD
Dodaj u listu želja

Namenjen za svakodnevnu dezinfekciju i pranje zdrave kože ruku. Idealan za individualnu upotrebu kao u domaćinstvima, bolnicama, školama, kancelarijama i sl. Može se koristiti više puta u toku dana.

Pakovanje sadrži 500ml.

Karakteristike
Šifra508578
BrendVELNEA
Barkod8606021098419
Zemlja proizvođačaSrbija
Namenjen za svakodnevnu dezinfekciju i pranje zdrave kože ruku.
Ruke prethodno oprati, na vlažnu neočišćenu kožu ruku naneti približno 3ml tečnog sapuna (jean stisak pumpice), trljati najmanje 30 sekundi i nakon toga dobro isprati vodom.
Opasnost: H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka; H317 – Može da izazove alergijske reakcije na koži; H412 – Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Čuvati van domašaja dece. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/posmatranje. Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima. EUH208: Sadrži smešu 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona (CAS 26172-55-4) i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (CAS 2682-20-4). Može da izazove alergijsku reakciju. Upozorenje: Namenjen samo za spoljnu upotrebu. Ne koristiti na oštećenoj koži. Ako dođe do iritacije kože treba prekinuti sa upotrebom.
Aktivni sastojak: Kvaternarna amonium jedinjenja, benzil C12-16-alkilmetil, hloridi (CAS broj: 68424-85-1)(0,13%). Rok upotrebe: 2 godine od datuma proizvodnje. Lot broj i datum proizvodnje utisnuti na ambalaži. Čuvati na sobnoj temperaturi (do 25°C).
Write Your Own Review
Ocenjujete:Velnea Antibacterial tečni sapun 500ml
Vaša ocena