Finish so za mašinsko pranje posuđa 1.5 kg

Raspoloživost: NIJE RASPOLOŽIVO

EAN: 8594002682736

Moćni prašak sadrži formulu koja deluje i tokom postupka prethodnog potapanja kojim se omekšavaju čak i uporne fleke, koje se na kraju jednostavno isperu.

Napomena: U cenu nisu uračunati eventualni troškovi dostave od 200RSD, koja je besplatna za porudžbine preko 3000,00 RSD.

Napomena: Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su opisi kompletni i bez grešaka.

So za masinsko uklanjanje fleka za mašinsko pranje.

  • Napunite dozator do linije, u skladu sa uputstvima proizvođača. Za prljavije posuđe koristite veću količinu proizvoda. Koristite manje za čistije posuđe.
  • Dopuna pakovanja - kako biste zadržali najbolji kvalitet, nakon otvaranja pakovanje, sipajte sadržaj u orginalnu posudu predviđenu za prašak ili zatvorite pakovanje na odgovarajući način.
  • Pažnja! Sipajte deterdžent u obliku praška u komoru za doziranje - ne u rezervoar za so!

Besprekorno čisto posuđe.

  • H319 Dovodi do jake iritacije oka.
  • (P102) Čuvati van domašaja dece.
  • (P280) Nositi zaštitne naočare/ zaštitu za lice.
  • (P305+P351+P338) AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
  • (P337+P313) Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje. (P101) Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.

>5% fosfati >5% sredstva za izbeljivanje na bazi hlora >5% polikarboksilati >5% anjonski surfaktanti Enzimi (Subtilisin, amilaze) Miris (limonen)