Domestos gel lime za čišćenje sanitarija 700ml

Raspoloživost: IMA NA STANJU

EAN: 8712561476317

Koristite Domestos WC Gel kako bi održali vaš toalet čistim i svežim. Preparat  čisti, dezinfikuje i izbeljuje površine wc šolje. 

Domestos Total Hygine WC Gel je proizvod za svakodnevno čišćenje WC šolje. Njegova specijalna formulacija uništava mikrobe (bakterije, gljivice, spore i viruse), čisti i osvežava satima. 

Bezbedno koristi biocidni proizvod. Pre korišćenja pročitaj etiketu i podatke o proizvodu

 

Pakovanje: 700ml

Cena: 173,99 RSD

Napomena: U cenu nisu uračunati eventualni troškovi dostave od 200RSD, koja je besplatna za porudžbine preko 3000,00 RSD.

Napomena: Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su opisi kompletni i bez grešaka.

Koristi se, pored domaćinstva, u objektima javnog zdravlja као i u drugim javnim i industrijskim objektima. 

Biocidni proizvod se primenjuje u obliku gela. Odviti poklopac i direktno iz originalnog pakovanja sa kljunastim nastavkom naneti  gel ravnomerno ispod ivice šolje (otprilike 80 ml) i ostaviti da deluje oko 30 minuta. Pustite vodu i ako je potrebno koristite četku. Za najbolje dejstvo protiv trvdokorne prljavštine ostaviti da deluje najmanje 60 min. Nakon temeljnog ispiranja vodom, sve površine mogu biti ponovo korišćene. Preporučeni interval primene:  svakih 24 sata, ili češće, ako je potrebno. 

Pažnja!
Čuvati samo u originalnoj ambalaži.  Koristiti samo u toaletima.  U slučaju prosipanja temeljno isperite vodom. Pre odlaganja ambalaža mora biti prazna.
Opasnost
Može biti korozivno za metale. Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Čuvati van domašaja dece. Čuvati samo u originalnoj ambalaži.    Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno ukloniti / skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom / istuširati se. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. Sakupiti prosuti sadržaj. Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima. 

100 g biocidnog proizvoda sadrzi: 2 g vodonik peroksida (CAS 7722-84-1; EC 231-765-0); <5%: nejonskih surfaktanata, izbeljivač na bazi kiseonika (Vodonik peroksid), miris. Podaci iz Liste o sastavu detergenta: http://www.unilever.com/PIOTI/RS/p2.asp