Axel Sgrasso odmašćivač-refil

Raspoloživost: IMA NA STANJU

Koncentrovano tečno sredstvo za odmašćivanje.

Fizičko hemijske karakteristike:

  • Boja: Fluorescentno-žuta, bistra tečnost.
  • Miris: nota limun.
  • pH: 11,5 – 12,5
  • Tačka ključanja: iznad 100˚C.
  • Tačka mržnjenja:ispod 0˚C.
  • Proizvod je rastvorljiv u vodi.
  • Proizvod je praktično nezapaljiv.
Cena: 219,99 RSD

Napomena: Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su opisi kompletni i bez grešaka.

Otklanjanje masnoća i masnih naslage. Namenjen je čišćenju: roletni, baštenskih garnitura, radijatora, bicikala, rerni, roštilja,radnih površina, delova aspiratora i svih ostalih mesta gde se taloži masnoća.

  1. Naprskati prozvod na površinu koja se čisti.
  2. Sačekati nekoliko minuta, prebrisati vlažnom krpom.
  3. Isprati i izglancati suvom krpom.

 

Kod čišćenja rerni ovaj postupak ponovirti na temperaturi od 50-60˚C.Za otpornije nečistoće potopiti delove ( filtera, aspiratora, ..) u 10% rastvor nekoliko sati. Nakon toga isprati.

Ako niste sigurni da je proizvod, bezbedan za materijal koji čistite, isprobajte na malom delu površine. Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. Čuvati van domašaja dece. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočari/zaštitu za lice. AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu ): Hitno ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/istuširati se. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.

Manje od 5 % nejonski, anjonski i katjonski surfaktanti, fosfati, fosfonati Pomoćne komponente: boje, miris ( citral, limonene )