Axel Kal -sredstvo za odstranjivanje kamenca

Raspoloživost: IMA NA STANJU

EAN: 8606003130342

Axel Kal je sredstvo za odstranjivanje kamenca. Namenje je čišćenju skidanju kamenca i čišćenju površina od nerđajućeg čelika, aluminijuma, keramike, stakla, plastike.

 

Fizičko hemijske karekteristike: 

  • Izgled:plava, slabo viskozna, bistra tečnost 
  • Miris: miris bora - pH (konc. r-ra ): približno 
  • Tačka ključanja : iznad 100˚C - Tačka mržnjenja: ispod 0˚C
  • Proizvod je rastvorljiv u vodi 
  • Proizvod je praktično nezapaljiv.
Cena: 195,99 RSD

Napomena: U cenu nisu uračunati eventualni troškovi dostave od 200RSD, koja je besplatna za porudžbine preko 3000,00 RSD.

Napomena: Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su opisi kompletni i bez grešaka.

Namenje je čišćenju skidanju kamenca i čišćenju površina od nerđajućeg čelika, aluminijuma, keramike, stakla, plastike.

  • Za otporne naslage kamenca:

Sipati proizvod direktno na površinu koja se čisti, pustiti da deluje 1 min, isprati vodom i ako je potrebno ponoviti postupak .

  • Za mrlje od vode i izgubljeni sjaj: - Sipati proizvod na vlažnu krpu ili direktno na površinu koja se čisti. prebrisati. Isprati vodom.

Za najsjajniji efekat površinu nakon ispiranja obavezno isušiti.

Ukoliko niste sigurni da li je proizvod bezbedan za materijal koji čistite, isprobajte na malom delu površine. Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. Čuvati van domašaja dece. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočari/zaštitu za lice. AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu ): Hitno ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/istuširati se. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Izbegavati ispuštanje /oslobađanje u životnu sredinu,ako to nije način korišćenja. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima

<5 % katjonski i nejonski surfaktanti - 5-15% - sulfaminska kiselina - Pomoćne komponente: boja, miris