Рекламация и връщане на продукт

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с поръчаният продукт чрез он-лайн магазина на „Лили Дрогерие“ЕООД.

„Лили Дрогерие“ЕООД не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.

 

Кога клиентът има право на рекламация?

Когато е установено че получената стока има следните характеристики:

        Повредена / Счупена / Нарушена опаковка

        Фабричен дефект - за фабричен дефект се счита:

  • Теч от отворена капачка или дефект при запечатване
  • Липсваща част от продукта или комплекта. Част/и от продукта или комплекта липсват (кутия, капачка, пулверизатор )
  • Функционален дефект е всеки свързан с нормалната употреба на продукта - функционалност, използване, външен вид.

 

 

Рекламацията се подава писмено чрез попълване на установен формуляр и се изпраща на  посочения имейл [email protected], по поща или подадена  до адреса на „Лили Дрогерие“ЕООД.

Моля ползвайте този формуляр, за да поискате рекламация. Свалете го оттук.

   

При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт. За да бъде казусът разрешен във възможно най-кратък срок, желателно е да приложите и снимков материал(само ако казусът касае конкретен/ни продукт/и). След като казусът бъде разгледан и обработен, ще получите писмен отговор на имейл адреса, от който е предявена рекламацията( „Лили Дрогерие“ЕООД не носи отговорност при евентуални проблеми независещи от нас за получаването на съобщението в законово установения срок).

 

При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 

    *Документ удостоверяващ заплащане на стойност на продукта (издава се от куриера при получаване на пратката и играе ролята на касов бон); стокова разписка; фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

Връщане на продукт

 

Как мога да върна продуктите, предлагани от Лили Дрогерие?

За да върнете своята поръчка при не съответствие на продуктите, трябва незабавно да уведомите Лили Дрогери ЕООД на телефон +359 2 4138 889 или на имейл [email protected] Съобразно законовите нормативи, всеки клиент на shop.lillydrogerie.bg има право да върне своята поръчка в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В този срок клиентът е длъжен да съхранява стоките и да не нарушава тяхното качество и цялост на опаковката.

 

Общи условия за връщане на продукт, които се прилагат за всички категории.

Всички върнати продукти, трябва да бъдат в същото състояние като при доставката. Няма да бъдат приемани продукти, които са били поправяни от неупълномощено лице или които са повредени от Вас, такива с увредената или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания.

 При връщане на стока закупена от сайта ни, трябва да приложите пълният получен комплект на продукта, както и всички съпътстващи го документи - касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол и гаранционна карта (ако е издадена такава).

 

Продукти от категории Красота, Коса, Грижа за лична хигиена, Парфюми

 Всички продукти от категории Красота, Коса, Грижа за лична хигиена,Парфюми в shop.lillydrogerie.bg са свързани със здравето и/или личната хигиена на потребителите. Съответно те могат да се върнат в рамките на срока, който е предоставен за отказ от договора за покупко-продажбата им, сключен от разстояние, само ако не са използвани и са със същата опаковка, с която са били получени и тя е неразпечатана.

 

Продукти от категория Бебета и деца

 НЕ МОГАТ да бъдат върнати продукти от подкатегория Бебешка храна.

Могат да бъдат върнати продутки от категория Бебета и деца,  без горе упоменатата подкатегория „Бебешка храна“, само ако цялостта на продукта и неговата опаковка не са нарушени.

 

Продукти от категория Сезонни продукти

При връщане, продуктът трябва да е в същото състояние, като при доставката, да не е носен, да няма петна или да не е скъсан. Трябва да бъде с непокътнат етикет, в оригиналната опаковка, която да съдържа кода за разпознаване на продукта;

 

 Продукти за дома

Можете да върнете препаратите за дрехи или съдове, продуктите за подреждане, пренасяне и съхраняване само ако, са неизползвани и опаковани;