Obrazac za odustanak od ugovora na daljinu u roku od 14 dana


Član 1

Ovim pravilnikom se uređuju oblik i sadržina obrasca za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

 

Član 2

Obrazac za odustanak sadrži:

1) naziv, adresu, broj telefona, broj faksa i elektronsku poštu trgovca;

2) izjavu potrošača kojom na jasan i razumljiv način obaveštava trgovca da odustaje od ugovora;

3) datum zaključenja ugovora;

4) datum prijema robe;

5) razloge za odustanak, uz napomenu da potrošač nije dužan da ih navede;

6) ime, prezime i adresu potrošača;

7) svojeručni potpis potrošača, ukoliko obrazac dostavlja poštom ili faksom;

8) datum popunjavanja obrasca.

 

Član 3

Obrazac za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 

Član 4

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za odustanak od ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ("Službeni glasnik RS", broj 21/15).

 

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Direktne troškove vraćanja robe u slučaju odustanka snosi kupac. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i  po mogućstvu u  originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak, odnosno dokaz o kupovini.

Adresa na koju se šalju proizvodi je Patrijarha Dimitrija 24, Beograd – Rakovica.

 

Obrazac za odustanak od ugovora na daljinu u roku od 14 dana možete preuzeti na sledećem link-u.